wtorek, 29 kwietnia 2008

Dwaesha i paragrafy

Dzięki uprzejmości Dwaesha, jednego z weteranów polskiego street artu, pokazujemy fotografie działania, które zrealizował podczas trwania Intruzart 2008. Dwaesha wykonał serię 250 naklejek z cytatami z kodeksu wykroczeń, które wykleił w różnych miejscach w centrum Zielonej Góry.

Art. 67. § 2. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie, afisz lub plakat wystawiony publicznie przez instytucję artystyczną, rozrywkową lub sportową albo w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, afiszem lub plakatem, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.Art. 107. Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze naganyArt. 123. § 1. Kto z nie należącego do niego ogrodu bezprawnie zabiera w nieznacznej ilości owoce, warzywa lub kwiaty, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.Art. 135. Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny.Art. 143. § 1. Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, zegar, automat, telefon, oznaczenie nazwy ulicy, placu lub nieruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub ławkę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.Ta swoista "lekcja obywatelska" ukazuje, jak wiele przepisów prawa jest marwych i przez nikogo nie egzekwowanych; do jakiego stopnia obowiązujące prawo reguluje życie obywateli, zahaczając często o groteskę; i jak wybiorczo jest egzekwowane.

3 komentarze:

Anonimowy pisze...

to zginie w natłoku ogłoszeń o korepetycjach, zaginionych psach i mieszkanach na wymianę

25h pisze...

Anonimowy, a może w tym tkwi właśnie metoda, może tak ma szansę się odnaleźć? Ktoś wiesz, czyta, zakleja, zrywa - skoro się kręci, więc może działa? ;)

Anonimowy pisze...

bardzo mi się podoba .ciekawy pomysł i użyteczny !!